top of page

MSB om Cyberhygien (SE)

Updated: Mar 13, 2022
Under hösten 2021 hade vi på Cristie en rad webinar om säkerhet och skydd av data. Ett av dem var tillsammans med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Deras stöd med information då, under en kraftigt ökad mängd av ransomware attacker i Sverige har nu blivit än mer viktig baserat på det instabila världsläget.

Vi rekommenderar dig att se vårt inspelade webinarie och besöka MSBs sida löpande för att hålla er informerade gällande cyberhygienen.


Länk till MSBs sida för företag och organisationer:

https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/om-rysslands-invasion-av-ukraina/vad-kan-organisationer-tanka-pa/


Se inspelningenKontakta oss gärna på Cristie om du vill ha hjälp att säkra ert data och stöd under era interna dialoger.


#Security

64 views

Recent Posts

See All
bottom of page